SINIRSIZ ENERJİ


  • Kuruluş: 2010
  • Faaliyet Alanı: Hidroelektrik Projeleri
  • Tamamlanan Projeler: Güzeloluk (14 MW-Torul)
  • Başlayan Projeler: Acısu (14 MW-Kürtün)